Tvorba Etického kodexu

Připravujeme etické kodexy profesní (konkrétní činnost nebo pozice) a kodexy jednotlivých organizací. Přítomnost kodexu je hlavním předpokladem pro udržení etické strategie organizace. Etický kodex může být obecný, ale vždy doporučujeme učinit analýzu vnitřního prostředí organizace, identifikovat veškeré interakce, které vznikají v průběhu pracovního procesu, a etický kodex nastavit přímo na míru daného prostředí. 

Před tvorbou etického kodexu náš konzultant zmapuje strukturu, interakce, procesy (vnější i vnitřní) v organizaci, stav výkonného managementu a společně s našim týmem připravíme kodex, který je v rozsahu všech rovin - interní, vnější, profesní (ne vždy má význam definovat profesní, neboť jej může zahrnovat interní či vnější).

K čemu je Etický Kodex dobrý 

  1. Pomůže manažerům a zaměstnancům pochopit společné hodnoty organizace, což pomůže i při náborovém procesu 
  2. Je směrnicí v nejednoznačných situacích, kdy není zcela zřejmé, jaké jednání je etické nebo vhodné (ať už vně nebo v společnosti) 
  3. Definuje, kdo jste, a vytváří základ pro firemní kulturu 
  4. Zlepšuje pracovní morálku zaměstnanců, jejich hrdost, loajalitu 
  5. Zvedá důvěryhodnost managementu, přispívá k dobrému jménu společnosti 
  6. Může být součástí pracovní smlouvy
Indigo Solutions spol. s. r. o. , +420 607 551 898
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky